Alles over een uitvaart in Tilburg

Geen geld voor uitvaart

Het komt soms voor dat mensen geen geld hebben om de uitvaart van hun dierbare te kunnen betalen. Het kan ook zijn dat mensen wel geld hebben, maar dat men de uitvaart niet wil betalen en of regelen. Als er niemand is die de uitvaart kan of wil regelen dan moet de gemeente Tilburg de uitvaart regelen. Dit is zo voorgeschreven in de Wet op de lijkbezorging.

De gemeente zal proberen uit te zoeken of de overledene iets van waarde nalaat waarmee de kosten van de uitvaart kunnen worden betaald. Als dat niet zo is zal de gemeente de uitvaart in eerste instantie zelf betalen. Maar de gemeente Tilburg kan daarna wel besluiten om de kosten van de uitvaart alsnog te verhalen op de directe nabestaanden (bijvoorbeeld partner, ouders, kinderen, broer of zus). Mensen die de uitvaart van een overleden dierbare niet willen betalen moeten er dus rekening mee houden dat ze alsnog opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Families kunnen in sommige gevallen veel goedkoper uit zijn als ze de uitvaart toch zelf regelen.

Ondanks dat de gemeente Tilburg probeert om de kosten laag te houden lopen de kosten van een ‘gemeentelijke uitvaart’ al snel op tot 3.000 euro of meer. Directe nabestaanden kunnen veel kosten besparen door te kiezen voor een goedkope crematie zonder afscheidsplechtigheid. Dit kan je op Budgetcrematie.nl al regelen vanaf 1.350 euro of bel met nummer 013 820 0941.

Als de gemeente de uitvaart moet regelen zal de gemeente er doorgaans voor kiezen om er een sobere uitvaart van te maken. Men zal daarbij wel rekening houden met de (eventueel bekende) wensen van de overledene. Als de overledene heeft aangegeven dat hij/zij begraven wilde worden dan zal de gemeente een begrafenis regelen. Als de overledene gecremeerd wilde worden dan zal de gemeente een crematie regelen. Doorgaans is het wel mogelijk voor familie of vrienden om aanwezig te zijn bij de uitvaart. Maar men moet er wel rekening mee houden dat de gemeente de regie heeft en de familie wat dat aan gaat dus niet heel veel kan eisen als het gaat om de invulling en aankleding van het afscheid. De gemeente moet nou eenmaal zorgen dat de kosten worden beperkt. Er zal bijvoorbeeld geen uitgebreide condoleance worden gehouden.

Beroep op bijzondere bijstand

Mensen die de uitvaart van hun dierbare niet kunnen betalen kunnen proberen om een beroep te doen op een uitkering uit de bijzondere bijstand. Dit is een bijstand voor onverwachte en noodzakelijke kosten die men niet kan betalen. Tilburgers met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Tilburg. Dat wil zeggen dan niet alleen mensen met een uitkering in aanmerking kunnen komen, maar ook mensen met een minimum inkomen of AOW. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en bekijken of de aanvraag wel of niet in aanmerking komt voor een uitkering uit de bijzondere bijstand.

Er zijn verschillende voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen, de eerste is dat iemand moet staan ingeschreven in de gemeente Tilburg. Staat iemand niet ingeschreven bij de gemeente Tilburg dan kan men proberen om de aanvraag te doen in de gemeente waar iemand wel staat ingeschreven.

Op de website van de gemeente Tilburg staat een overzicht met de voorwaarden. Op de pagina van de gemeente staat ook een aanvraagformulier. Bekijk de informatie op www.tilburg.nl.

Mensen die het lastig vinden om de formulieren goed in te vullen kunnen gebruik maken van de service van Formulierenhulp Dichtbij. Vrijwilligers van Formulierenhulp Dichtbij houden elke week een spreekuur in het wijkcentrum bij u in de buurt. Mensen die niet zelf naar het wijkcentrum kunnen komen kunnen bellen om een afspraak te maken voor een bezoek aan huis. Bel daarvoor met nummer 013 542 16 64. Kijk voor meer informatie over Formulierenhulp Dichtbij op de website van Contourdetwern.