Alles over een uitvaart in Tilburg

Uitvaart eenzaam overleden Tilburger

Soms komt het voor dat een inwoner van Tilburg zo eenzaam is dat hij of zij met helemaal niemand meer contact heeft. Het zijn eenzame mensen bij wie nooit iemand even langs komt om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken. Ze hebben geen familie meer of ze hebben daar door omstandigheden in de loop van de jaren geen contact meer mee gehad.

Als een eenzame burger komt te overlijden is er geen familie en zijn er geen vrienden die de uitvaart kunnen regelen. De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat de gemeente Tilburg in dat geval moet zorgen dat de overledene wordt begraven of gecremeerd. De gemeente zal uitzoeken of de overledene zijn of haar uitvaartwensen heeft opgeschreven. Als die er zijn dan zal men de wens volgen, dat wil zeggen dat de overledene wordt begraven als hij of zij dat wilde of dat men conform de wens van de overledene kiest voor een crematie. Als er geen wensen zijn achtergelaten kan de gemeente zelf bepalen of het een begrafenis of crematie wordt.

Doorgaans zal de gemeente een hele sobere uitvaart regelen. Tijdens de uitvaart zullen er doorgaans vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn zodat geen enkele overledene helemaal eenzaam begraven wordt.

De rekening voor de gemeente

De gemeente zal uitzoeken of de overledene iets van waarde heeft achtergelaten. Als dat niet het geval is zal de gemeente moeten opdraaien voor de kosten. De gemeente zal wel uitzoeken of er mogelijk nog directe familieleden van de overledene in leven zijn. Als die er zijn dan mag de gemeente de kosten van de uitvaart hierop verhalen.